top of page

THE STALLION FAMILY OVER THE YEARS

FACULTY ADVISOR

DR A P PANDHARE

HOD, MECH DEPT

DR N P SHERJE

team

TEAM CAPTAIN

Atharva Joshi

TECHNICAL CO-ORDINATOR

Dhananjay Pardhi
Lokesh Bhamre

TEAM MANAGER

Shreyas Khot

PUBLIC RELATION MANAGER

Manas Patil

head of department

AERODYNAMICS AND

COMPOSITES

BRAKES

CHASSIS AND

MANUFACTURING

DRIVETRAIN AND

TRANSMISSION

POWERTRAIN AND ELETRONICS

VEHICLE DYNAMICS

(STEERING & SUSPENSION)

Atharva Joshi

Manas Patil
Shreyas Khot

Dhruva Deshpande

Tanmay Patil

Dhananjay Pardhi

 

Nirbhay Runwal

 Lokesh Bhamare

Atharva Joshi

Dhananjay Pardhi

 

TEAM MEMBERS

Jay Gaikwad

Milind Patil

Aniket Desai

Ashish Sonvalkar

Abhishek Bidkar

Vivek Bonde

Omkar Gudetti

Khushal Chaple

Krushna Raut

Pratik Kute

Sagar Balande

Shreyas Estolkar

Prajyot Borade

Mahesh Veer

Abhay Kumar

Kushal Surpuriya

Abhishek Karande

Sankalp Hendre

Abhishek Gurav

Sourabh Madane

Trishir Kulkarni

Meghraj Kale

Nilay Pawale

Prathamesh Khalipe

MENTORS

Utkarsh Bhavre

Tanmay Agarwal

 

Shriram Deshpande

Atharva Kendale

Utkarsh Bhavre

Pranav Nagdeve

Apurva Patil

Saniket Agarkar

Atharva Damle

Gaurav Mahajan

Rupesh Sapkale

Harshul Jain

Amar Kothare

Zaid Khan


 

AND THE FAMILY KEEPS ON GROWING

bottom of page